Monday, February 14, 2011

Arven etter vinterisen

Det knaste under sålene. Grus, arven etter vinterisen.
Et strengt blikk søkte seg opp mot mitt: “Mamma, du bråker sånn!” Den strenge masken sprakk til et eneste, stort smil. En liten hånd søkte mitt.
Alt var vel.